इलेक्ट्रिक बेड कारखाना, आपूर्तिकर्ता - चीन इलेक्ट्रिक बेड निर्माता